Προτιμήσεις επικοινωνίας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ

Ο υπογράφων με τα ανωτέρω στοιχεία, καλούμενος στην συνέχεια "Υποκείμενο των δεδομένων", σύμφωνα με το άρθρο 6.1α του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 (GDPR), δηλώνω ρητά και χωρίς επιφύλαξη, ότι αφού ενημερώθηκα επαρκώς με απλό, σαφή και κατανοητό τρόπο σχετικά με την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από την TELERAISE IKE και τις εταιρείες που ενεργούν για λογαριασμό της, δίνω με την παρούσα την συγκατάθεση μου να χρησιμοποιηθουν τα στοιχεία μου για τους ακόλουθους σκοπούς : πληροφόρηση, προώθηση και εμπορική επικοινωνία νέων προϊόντων και υπηρεσιών τις οποίες ενδιαφέρομαι να λάβω από εσάς με αυτοματοποιημένα και μη μέσα όπως :
Μέσω των παρακάτω καναλιών επικοινωνίας
Μετά την εγγραφή σας θα λάβετε email επιβεβαίωσης στο οποίο μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας ή και να διαγραφείτε. Για πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου, επισκεφθείτε το www.teleraise.gr